Registre   ·   Identificar-se Inici   ·   Contactar               
Inicio
CERCADOR SERVEIS
NOTÍCIES / OFERTES
Assegurança dirigida a professionals de l'organització d'activitats esportives, amb bons preus i bones cobertures.
La reforma de la Llei de Societats de l’any 2003, la nova Llei Concursal, la Llei de Transparència i el Codi de Bon Govern signifiquen una major vigilància sobre les decisions adoptades per els gestors i... [+]
Visiti'ns. .. s'estalviarà d' un 20% a un 30% de l'assegurança de vida del seu banc o caixa. EXEMPLES D'ASSEGURANCES DE VIDA-RISC. Capital de 100.000€ per mort o invalidesa: EDAT PRIMA 25... [+]

Responsabilitat Civil d'Administradors i Alts Directius D & O

La reforma de la Llei de Societats de l’any 2003, la nova Llei Concursal, la Llei de Transparència i el Codi de Bon Govern signifiquen una major vigilància sobre les decisions adoptades per els gestors i administradors de les empreses, i suposa un augment del regim de responsabilitat dels càrrecs i propietaris d' aquestes empreses.

De fet,  la legislació actual ja obliga els Administradors, Consellers i Directius de qualsevol Societat a respondre, inclòs amb el seu patrimoni personal , dels danys i perjudicis causats a tercers, els accionistes/socis o a la pròpia societat per les decisions de gestió que es prenguin.

Aquest regim de responsabilitat afecta tant a les Societat Anònimes (art. 133 a 135 de la L.S.A.), a les Societats Limitades (art. 69 Llei 2/95), les Cooperatives (art.43 Llei 27/99, les Fundacions (art.17 Llei 20/02), i entitats esportives (art.142-148 decret 58/2010).

 

Proposta per a empreses que:

La seva facturació sigui menor de 3.000.000
La seva activitat no estigui relacionada amb: tabac, banca, assegurances, biotecnologia / farmàcia, construcció i promoció immobiliària i telecomunicacions.
No hagi tingut reclamacions ni coneixement d'alguna circumstància o incident que pugui donar lloc a futures reclamacions

Límit                 Prima neta

 600.000,00 €       500,00 €

1.000.000,00 €     750,00 €

 
1.500.000,00€      1000,00€
 
2.000.000,00€      1400,00€
 
Sol·licitud d'informació

Comentario solicitud de información