Registre   ·   Identificar-se Inici   ·   Contactar               
Inicio
CERCADOR SERVEIS
NOTÍCIES / OFERTES
Assegurança dirigida a professionals de l'organització d'activitats esportives, amb bons preus i bones cobertures.
La reforma de la Llei de Societats de l’any 2003, la nova Llei Concursal, la Llei de Transparència i el Codi de Bon Govern signifiquen una major vigilància sobre les decisions adoptades per els gestors i... [+]
Visiti'ns. .. s'estalviarà d' un 20% a un 30% de l'assegurança de vida del seu banc o caixa. EXEMPLES D'ASSEGURANCES DE VIDA-RISC. Capital de 100.000€ per mort o invalidesa: EDAT PRIMA 25... [+]

Productes

"... Els corredors d'assegurances exerceixen la seva activitat lliures de vincles que suposin afecció respecte a una o vàries asseguradores. (...), els corredors d'assegurances han d'oferir un assessorament professional fundat en la seva independència i explicar al possible prenedor de l'assegurança les cobertures que, d'entre les existents en el mercat, millor s'adapten, al seu judici professional, a les necessitats de qui es troba exposat al risc."


Llei de Mediació en Assegurances Privades (Llei 9/192, de 30 d'abril)

Seleccioni les diferents agrupacions dels productes per categories per obtenir informació més detallada de les mateixes i les seves cobertures:
  • Automòbils i embarcacions
  • Combinats: Llars, Comerços, Comunitats, Caça/Pesca i Defensa Jurídica
  • Industrials: PIME, Transports, Maquinaria, Construcció
  • Responsabilitat Civil
  • Pensions, Estalvi / Inversió, Rendes Vitalícies
  • Accidents, Subsidis, Vida i Salut