Registre   ·   Identificar-se Inici   ·   Contactar               
Inicio
CERCADOR SERVEIS
NOTÍCIES / OFERTES
Assegurança dirigida a professionals de l'organització d'activitats esportives, amb bons preus i bones cobertures.
La reforma de la Llei de Societats de l’any 2003, la nova Llei Concursal, la Llei de Transparència i el Codi de Bon Govern signifiquen una major vigilància sobre les decisions adoptades per els gestors i... [+]
Visiti'ns. .. s'estalviarà d' un 20% a un 30% de l'assegurança de vida del seu banc o caixa. EXEMPLES D'ASSEGURANCES DE VIDA-RISC. Capital de 100.000€ per mort o invalidesa: EDAT PRIMA 25... [+]

Empreses, Col·lectius i Administracions Públiques

Hem creat la societat NOU-RISC CONUSLTING S.L. com a Gerència de Risc o RISK MANAGEMENT

Podem definir-ho com el procés de planificar, organitzar, dirigir i controlar els recursos i activitats d'una empresa, per minimitzar els efectes adversos dels successos accidentals que li afectin, al menor cost possible.

Entenem el Risk Management, como l'aplicació de les tècniques d'identificació, evaluació i control dels riscos en l'empresa.
El nostre servei inclou:
 • Inspecció d'ingenieria - Es realitza mitjançant enginyers especialitzats en prevenció i seguretat.

Identificació, valoració, anàlisi i avaluació de riscos.

A partir de l'informe d'inspecció treballem amb tots els departaments implicats per estudiar els nivells de probabilitat i gravetat d'ocurrència.
 • S'inclouen a l'informe les recomanacions de millora de risc i el càlcul detallat dels escenaris que es poden produir en cas de sinistre.

Anàlisi del programa d'assegurances.
 • Estudi detallat dels contractes d'assegurança vigents.
 • Disseny del programa d'assegurances i proposta de la política a seguir.
 • Càlcul dels nivells de retenció.
 • Transferència mitjançant clàusules en contractes mercantils.

Predicció, prevenció, protecció.

Desenvolupament del Pla de control i millores per eliminar o reduir els riscos.
 • Elaboració de Plans de emergència i contingència.

Financiació dels riscos.

Retenció Franquícies, carències, deduïbles, límits d'indemnització…
 • Transferència Contracte diferent de l'assegurança: clàusules d'exoneració, subcontractacions...
 • Pòlissa d'assegurança (contractació mitjançant la corredoria)
 • Programar el finançament a mida de l'empresa per al pagament mensual de totes les seves assegurances.

Missió i Actuació.

Proporcionem als gestors eines d'ajuda en la presa de decisions respecte les polítiques de prevenció i finançament de riscs idonis per l'Empresa.
 • Efectuem l'anàlisi, seguiment i control dels riscos, de l'actuació de la corredoria, de les pòlisses, capitals assegurats i sinistralitat.
 • Coordinem les millores i adaptacions pertinents en funció de l'evolució de l'empresa.
 • Col.laborem en l'elaboració de plans d'emergència i contingència.
 • Col.laboració amb departament de Seguretat-Enginyeria.
 • Pla d'Emergència.
 • Pla de Contingència.
 • Informes periòdics.
 • Estudi professional dels riscos.
 • Coneixement del mercat Control extern.

Beneficis:
 • Millores en prevenció de sinistres
 • Reducció de danys en accidents
 • Celeritat en la recuperació d'activitat
 • Coneixement de la situació actual
 • Qualitat i adaptació de les cobertures
 • Optimització en primes d'assegurances
 • Menor dedicació dels directius a la gestió de prevenció -assegurances