Registre   ·   Identificar-se Inici   ·   Contactar               
Inicio
CERCADOR SERVEIS
NOTÍCIES / OFERTES
Assegurança dirigida a professionals de l'organització d'activitats esportives, amb bons preus i bones cobertures.
La reforma de la Llei de Societats de l’any 2003, la nova Llei Concursal, la Llei de Transparència i el Codi de Bon Govern signifiquen una major vigilància sobre les decisions adoptades per els gestors i... [+]
Visiti'ns. .. s'estalviarà d' un 20% a un 30% de l'assegurança de vida del seu banc o caixa. EXEMPLES D'ASSEGURANCES DE VIDA-RISC. Capital de 100.000€ per mort o invalidesa: EDAT PRIMA 25... [+]

Accés a la seva informació (en construcció)

Segurnou, li ofereix a vostè com client la possibilitat d'accedir de forma exclusiva a la informació concernent a les seves pòlisses contractades i interactuar amb el sistema.

Per tenir accés a la base de dades haurà de registrar-se com usuari de l'aplicatiu mitjançant l'enllaç existent a la secció e-client. Se li facilitarà un login i un password per a que pugui accedir per primera vegada. Si ja està registrat se li permetrà en aquesta pantalla modificar la seva contrasenya si ho desitja.

Un cop s'hagi identificat i validat les seves dades, el sistema li donarà accés a una pantalla de consulta.

En aquesta pantalla, tindrà accés a modificar les seves dades personals i a consultar les pòlisses, els últims rebuts i els sinistres que tingui. Podrà sol.licitar online els canvis que cregui oportuns.

Per modificar les dades personals haurà de prémer l'enllaç habilitat per aquest fi, li mostrarà un pantalla des de la qual podrà esmenar possibles errors o bé efectuar modificacions. Per a que tinguin efecte els canvis realitzats haurà de prémer el botó d' “Enviar”.
 


Des d'aquesta pantalla de consulta de pòlisses, rebuts i sinistres, prement l'enllaç existent, pot sol.licitar mitjançant la pantalla que apareixerà:
  • Modificar la domiciliació bancària
  • Modificar el risc assegurat
  • Declaració de sinistre
  • Canviar la forma de pagament
Recordi que ha de prémer el botó d' “Enviar” una cop efectuada la sol.licitut per a que aquesta prosperi.

Segons les modificacions que vulgui efectuar li facilitarem una sèrie de documents en diferents formats que podrà descarregar, complimentar i posteriorment remetre'ns per correu electrònic com document adjunt. Per això, pot visitar la secció de documents, on podrà descarregar: declaracions amistoses per sinistres d'autos i de diversos, tramitacions d'altes i de baixes de membres per pòlisses de col.lectius i, molts altres que poden ser-li d'utilitat.