Registre   ·   Identificar-se Inici   ·   Contactar               
Inicio
CERCADOR SERVEIS
NOTÍCIES / OFERTES
Assegurança dirigida a professionals de l'organització d'activitats esportives, amb bons preus i bones cobertures.
La reforma de la Llei de Societats de l’any 2003, la nova Llei Concursal, la Llei de Transparència i el Codi de Bon Govern signifiquen una major vigilància sobre les decisions adoptades per els gestors i... [+]
Visiti'ns. .. s'estalviarà d' un 20% a un 30% de l'assegurança de vida del seu banc o caixa. EXEMPLES D'ASSEGURANCES DE VIDA-RISC. Capital de 100.000€ per mort o invalidesa: EDAT PRIMA 25... [+]

Particulars

PRODUCTES
Si desitja informació detallada de cadascun dels nostres productes de risc pot consultar-los en la secció de productes. Els trobarà agrupats en funció de les següents categories:

Combinats
Informació detallada dels rams de comerç, comunitats i de llar amb especificació d'algunes de les garanties més usuals de cadascun d'ells.

Vehicles 
Bàsicament informació dels rams d'automòbils i camions, embarcacions, de ciclomotors i motocicletes, detallant àmpliament cadascuna de les garanties pròpies d'aquests productes. Es detallen alhora els condicionats i les sumes assegurades en les cobertures de cada risc.

Responsabilitat Civil
Productes exclusius de responsabilitat civil en el cas d'agressió d'animals (domèstics), comunitats, familiar, i les relacionades en els comerços, r.c.explotació, r.c. patronal o productes.

Pensions, Estalvi / Inversió
Productes d'inversió subjectes a la tributació i els seus pertinents avantatges fiscals tant dels fons d'inversió en valors mobiliaris, amb les seves diferents modalitats de risc, com altres productes essencialment pensats per l'estalvi a llarg plaç com plans de pensions o de jubilació.

Vida i Salut
En aquest apartat trobarà informació referent als productes que asseguren la seva persona i/o familiars. Assegurances d'accidents, previsions, subsidis, salut, i vida risc. Podrà triar entre les diferents modalitats la que millor s'adeqüi a les seves necessitats.

Si els productes exposats no cobreixen satisfactòriament les seves expectatives, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres, analitzarem personalment el seu cas en particular i buscarem la solució adequada a la seva necessitat.
Per això, pot visitar la secció de contactes.